,

DFU-FORMAND: DER ER ET ALTERNATIV TIL EU

 


EU har slået fejl. Ikke bare lidt, men meget. Det mener Chris Bjerknæs, landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, og betegner det som katastrofalt, at man på bekostning af de enkelte EU-borgere har koncentreret så megen beslutningskraft i hænderne på en europæisk centralmagt. Man stemte om en finger, men systemet har taget hele hånden, skriver formanden.


af Chris Bjerknæs

Den 1. januar 1973, kom Danmark med i EF, Det Europæiske Fællesskab. Fællesskabet bestod i at samarbejde om fred og sammenhandel, der skulle gøre de europæiske lande rigere og mere sikre. Det var langt hen af vejen en klog beslutning, men i dag står det klart, at EU-projektet har fejlet. Hvad der for 44 år siden virkede som en god idé, har fået katastrofale følger for Danmark i dag.

EU har ikke formået at finde et svar på én af vores tids allerstørste kriser, flygtningekrisen. Ja, hvad har EU egentlig leveret af svar på de store problematikker, der oftere og oftere strækker sig på tværs af landegrænserne? Senest har det været flygtninge, før det var det økonomien, arbejdsløsheden, danske velfærdsydelser til østeuropæere, og ikke mindst landbruget.

Kanelsnegle og flygtningestorme 

Men der er jo også de små ting at tage stilling til for EU, såsom de krumme agurker, lakridspiberne og kanelsneglene. De store problemer kan EU ikke klare, men de små ikke-problemer, skal EU nok tage sig af. Vi bør følge briterne og tage vores EU-medlemskab op til grundig genovervejelse. Vi må spørge danskerne hvad de vil, men i hvert fald i DFU vil vi ud!

Flygtninge og immigranter stormer ind over alle grænser, både de indre og ydre i EU. De ydre grænser er brudt sammen én for én – der er ikke længere kontrol med hvor en flygtning først kommer ind i EU, og de kan frit bevæge sig rundt i mange af medlemslandene. Denne fri bevægelighed for flygtninge og ulovlige immigranter er et massivt problem, som kun akkumulerer flere af samme slags.

Det er fuldstændig uholdbart, at EU’s medlemslande ikke har ret til at forsvare sig selv og deres grænser, samtidig med at EU fuldstændig har svigtet deres opgave i forhold til at forsvare de ydre grænser. Meningen med EU og det oprindelige formål er væk. Det kan ikke passe, at vi skal være en del af at så forældet og fuldstændig sammenbrudt system som EU. 

Dansk velfærd er for danskere

Efter udvidelsen af EU ved optagelsen af de østeuropæiske lande inden for de sidste 10-15 år, er der stadigvæk problemer med EU-systemet. Forældre kan modtage børnepenge, for børn der aldrig har sat deres ben i Danmark. Udenlandske studerende kan modtage SU: I 2011 var der 33 studerende fra Rumænien, i 2016 var tallet steget til 1313. Flere østeuropæiske studerende har i flere tilfælde bedre vilkår end de danske. Udenlandsk arbejdskraft kan optjene retten til dagpenge, selvom de ikke har arbejdet i Danmark. I dag kan de tage deres arbejdstid med fra deres hjemland, selvom de i den periode ikke har bidraget til det danske system og betalt skat i Danmark.

Vi i DFU tror på et europæisk samarbejde. Og jeg tror på fred, frihed og frihandel, som de fleste EU-tilhængere taler så meget om i disse tider. Jeg tror bare ikke på, at det udelukkende kan lade sig gøre med et EU-medlemskab – der findes andre muligheder. Der er ganske simpelt nødt til at være andre muligheder, når systemet er hullet som en si, og det ikke er løsninger, men penge, der fosser ud af hullerne.

EU står ikke til at redde

Storbritannien har startet dét, der kan frelse Europa fra det bureaukratiske og dominerende EU; det EU som for længe siden lod medlemslandene i stikken, i sin iver efter at blive en føderal union med fælles flag, hymne og militær. Jeg tror ikke på, at vi kan renovere det store EU-hus. Der er råddenskab i taget, fundamentet er ved at revne og vinduerne står på vid gab – det klarer næppe 50 år mere.

Der er en masse vi skal enes om, deles om og være fælles om i Europa; en masse vi skal og kan samarbejde om – men det er ikke alt, og derfor må vi sætte foden ned. Danmark skal ud af EU.