logo-altivisten

Vi ønsker, at ALTIVISTEN bliver dit talerør for løsninger. Så få dine grønne fingre til tastaturet, kameraet eller mikrofonen og tag vores fælles læsere med ind i din virkelighed. Vi har nemlig brug for, at du kommer med løsninger på, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt, udvikle vores demokrati og skabe gode liv.

Udgangspunktet for dit bidrag skal være, at du har løsninger, der kan inspirere og opfordre til handling. Du skal præsentere en problemstilling, du gerne vil adressere, men vigtigst af alt, hvordan du mener, at dine medborgere kan handle og dermed bidrage til at løse problemet. Vi er interesserede i, at du med din løsning kan være en inspiration for andre. Derfor er det vigtigt, at du ekspliciterer, hvordan du selv har gjort ved den pågældende problemstilling, og hvordan du er kommet frem til din løsning.

Indlæg kan være i form af diverse skriftlige formater, podcasts, videoer, fotos eller kunstværker.

Vælg ét af tre spørgsmål, som du gerne vil svare på:

1. HVORDAN LEVER VI BÆREDYGTIGT?

2. HVORDAN UDVIKLER VI DEMOKRATIET?

3. HVORDAN SKABER VI GODE LIV?

Læs vores skriveguide hvor vi uddybende beskriver, hvordan du kan bidrage med alt fra lyrik, skønprosa og klassisk, men konstruktiv journalistik. Her er dog en god huskeseddel. Et skriftligt indlæg skal indeholde:

• Overskrift

• Manchetten

• Underrubrik

• Brødtekst

• Din løsning

• Tre opfordringer til handlinger

Overskriften skal være oplysende og give en forsmag på, hvilket emne du tager op og hvad din løsning er. Manchetten opsummerer og beskriver indlæggets vigtigste budskab på max 100 tegn. Underrubrikken skal uddybe manchetten og præsentere løsningen og de tre handlinger, du ønsker at inspirere til. Brødteksten er det egentlige indlæg. Du kan med fordel dele teksten op i overskrifter og mellemrubrikker, og vær endelig opmærksom på at afsnittene ikke bliver for lange.

De tre handlinger er dine bud på, hvordan man kan imødekomme det tema, som du har præsenteret i dit indlæg. Handlingerne, og opfordringen til dem, er det mest centrale element i mediet. Derfor uddyber vi herunder, hvordan du kan gå til værks.

Handlinger

Formålet med alle indlæg er at præsentere tre handlinger. De tre handlinger skal gerne have niveauforskelle. Den første handling skal være let, hurtig og ligetil. Tænk på noget som læseren kan gøre på 1-5 minutter. Den anden handling skal tage lidt længere tid. Tænk på en handling, der kan praktiseres eller implementeres på en uge. Den tredje, og sidste, handling er mere langsigtet. Det er en handling, der kan tage op til eller mere end et år. Det er en handling, der kan blive til en rutine, en livsstilsændring eller et længere engagement i en bestemt sag eller aktivitet.

Information ved indsendelse af skriftlige bidrag til Altivisten

Først og fremmest: Hvor er vi glade for, at du overvejer at bidrage til Altivisten. Dog må vi også lige huske at nævne et par ting, så vi ikke misforstår hinanden.

  1. Hvis din tekst enten er eller vil blive publiceret i andre medier, så skal du skrive hvilke medier, der tidligere har eller i fremtiden vil udgive det.
  2. Når du har sendt din tekst ind til Altivisten, så forbeholder vi os redigeringsretten. Det betyder, at vi redigerer i din tekst efter ønske med hensyn til korrektur og forståelse.
  3. Vi kontakter dig inden for 20 dage efter indsendelse af bidrag og informerer i den forbindelse om udgivelse af bidraget.

Du er selvfølgelig til enhver tid velkommen til at kontakte os – både før og efter du har indsendt dit bidrag. Vi svarer hellere end gerne på dine spørgsmål. Og så en sidste ting: Du kan altid kontakte os, hvis du har fortrudt din indsendelse af bidrag – så annullerer vi publicering eller fjerner dit bidrag fra hjemmesiden.