logo-altivisten

Råd og rammer for bidrag til Altivisten

Vi ønsker, at ALTIVISTEN bliver dit talerør for konkrete løsningsforslag til lokale, nationale og globale udfordringer. Så få dine fingre til tastaturet, kameraet, lærredet eller mikrofonen og tag vores fælles læsere, seere og lyttere med ind i din virkelighed.

Udgangspunktet for dit bidrag skal være, at du inspirerer og opfordrer til handling på indholdets emne. Du skal altså præsentere en problemstilling, der relaterer sig til vores tema, men vigtigst af alt, skal du præsentere, hvordan du mener, at dine medborgere kan handle og bidrage til at løse problemet.

Vi modtager først og fremmest bidrag i forbindelse med vores temaer (Følg ALTIVISTEN på Facebook for at holde dig opdateret på temaer og call for papers – et skriftligt oplæg der fungerer som startskud på hvert tema).

Hvis du har en idé til et bidrag uden for tema, er du velkommen til at sende det til os, så vil vi tage stilling til det. Måske kan de inspirere os til fremtidige emner eller passe ind i et kommende emne. Men dit bidrag skal stadig adressere en problemstilling og indeholde forslag til handlinger for at løse problemet.

Indlæg kan være i form af diverse skriftlige formater eller podcasts, videoer, fotos, kunstværker – the sky is the limit!

Så længe du efterlever vores handlingsorienterede tilgang og konstruktive kriterier, opfordrer vi til, at du bryder rammerne i både form og indhold. I denne guide kan du dog finde råd og rammer, der kan hjælpe dig på vej i udformningen af dit bidrag.

artikler

Der findes mange journalistiske undergenrer. De traditionelle informationsgenrer er artikler, reportager, interviews, baggrundsartikler og mange flere. De fleste af dem bygger på interviews med kilder eller er videreformidling af ‘svært stof ’ som videnskabelige afhandlinger eller undersøgelser. Udover dem er der de såkaldte opponionsgenrer. Det er genrer som læserbreve, kronikker, anmeldelser eller lignende, hvor du tilkendegiver din egen mening eller viden om et emne.

Fælles for de forskellige former for artikler er, at de normalt består af:

Overskrift
Underrubrik
Brødtekst
Mellemrubrikker

Overskriften skal være spændende og give en forsmag på, hvilket emne du tager op. Underrubrikken opsummerer og beskriver indlæggets vigtigste budskaber og løsninger. Brødteksten er det egentlige indlæg. Du kan med fordel dele teksten op i overskrifter eller mellemrubrikker  – og vær endelig opmærksom på, at afsnittene ikke bliver for lange.

Hvad er din vinkel i dit bidrag? Brug sætningen ”Jeg vil fortælle, at…” og indsæt max 6 ord. For eksempel “Jeg vil fortælle at, kunsten kan redde klimaet!”.

Kan historien ikke fortælles i denne ene sætning, så er vinklen uskarp.

Formater
Du kan både skrive helt korte artikler eller længere artikler. Du kan lave serier eller føljetoner, hvor du over flere artikler, i samme eller forskellige formater, uddyber en problemstilling og løsningsmulighederne.

film

Hvis du vil lave en film, kan du gøre dig overvejelser om, hvordan du bedst får dine løsninger og handlinger frem. Hvad er det for en historie, du vil fortælle? Er din film fortællende fiktion eller en faktatung dokumentar – eller noget derimellem? Har du kilder med? Eller skuespillere?

Når du filmer skal du tænke over:

Billeder
Forskellige former for klip og optagelser, kan give din film mere liv og diversitet. Nogle af de billeder, du kan benytte dig af er:

Total
Halvtotal
Close up
SYNC-billeder med en eller flere kilder

Total-billeder er en slags oversigtsbilleder, hvor du du giver seeren et overblik over scenen eller situationen. Halvtotal kommer lidt tættere på, men stadig med overblik. I Close up-et zoomer du ind på en genstand eller en person – et ansigt eller en hånd. SYNC-billeder bruges især til interviews eller til personbårne film. Film personen i nogle forskellige situationer, der kan bruges sammen med interviewet eller en speak.

Lyd
Når du filmer skal du også være opmærksom på lyden. Scan lokalet for lyde for fx radio, tv, et tikkende ur, udsugning eller rumklang, der enten kan forstyrre optagelserne – eller være brugbare. Du kan nemlig ofte være mere virksomt med cleansound eller reallyd i stedet for musik. Her optager du rummet eller omgivelserne og lægger ind for at understøtte stemningen. Sørg for at dine kilder taler én ad gangen og at intervieweren ikke siger noget, men bare nikker. Man kan sagtens klippe i lyd og skjule det
med billeder.

podcast

Podcasten har mange genrer. Der er for eksempel vox-pops, hvor en række, evt. tilfældigt udvalgte, personer i kort form udtaler deres mening om et bestemt emne – eller forslag til løsning på et problem. Der er samtalepodcasten, hvor to eller flere diskuterer et emne. Den narrative podcast, fortæller en historie ligesom i en novelle med en begyndelse, midte og slutning – med dramatiske kurver og – i Altivistens tilfælde løsningsorienterede lykkelige slutninger. Og mange mange flere.

Når du optager, skal du – naturligvis – være opmærksom på lyden. Scan lokalet for lyde for fx radio, tv, et tikkende ur, udsugning eller rumklang, der enten kan forstyrre optagelserne – eller være brugbare. Du kan nemlig ofte være mere virksomt med cleansound eller reallyd i stedet for musik. Her optager du rummet eller omgivelserne og lægger ind for at understøtte stemningen. Sørg for at dine kilder taler én ad gangen og at intervieweren ikke siger noget, men bare nikker.

kunst

Kunsten er kendt for at stille spørgsmål til de gældende normer og systemer. Men kan den også give svar?

Det mener vi, den kan! Derfor opfordrer vi til bidrag af kunstnerisk karakter. Det kan være gennem lyriske bidrag som digte, rap eller et eventyr.

Billedkunst som fotografi, skulptur eller konceptkunst kan også inspirere til løsningsmuligheder. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan du vil forme problemer, løsninger og handlinger i dit kunstneriske bidrag.

For at vi kan videreformidle det på vores hjemmeside, må du dog gerne skrive hvilken genre, dit kunstneriske bidrag kan gå ind under. Hvis det er meget abstrakt, må der gerne være en følgetekst, der kan formidle hovedpointerne i dit løsningsorienterede bidrag.

Husk – du er altid velkommen til at spørge, så vi kan komme med inputs og hjælpe dig på vej!