DE UNGE KANDIDATER VOL. 6


Til november er der kommunalvalg. Derfor kickstarter ALTIVISTEN nu dækningen af kommunalvalget ved at sætte fokus på de unge kandidater. Det gør vi, fordi de unge ofte er underrepræsenterede ved både folketings- og kommunalvalg, og sjældent får tilstrækkelig mediedækning til at trænge igennem. I hvert afsnit af denne serie, taler vi med to unge kandidater fra forskellige partier og byer i Danmark.


af Matthew Daniali

I denne uge bringer vi fjerde del af serien om de unge kommunalpolitikere, hvor vi skal høre om 24-årige Frederik Werner Kronborg fra Enhedslisten i Odense og 20-årige Helena Udsen fra Alternativet i København.

/ HVAD FIK JER TIL AT GÅ IND I POLITIK?

Frederik:

Der var en række årsager, der i sidste ende fik mig i gang. Den mest afgørende var at blive aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Der oplevede jeg hvordan man i fællesskab kan være med til, at ændre på status quo. Det lykkedes mig bl.a. i min tid i DGS at få indført det fleksible klasseloft, så gymnasieklasserne ikke bliver overfyldt, og at der er tid til den enkelte.

Helena:

Det allerførste politiske arrangement, jeg kom til i Alternativet, oplevede vi alle sammen at komme med samme idé om, hvad vi skulle, hvordan det skulle gøres og hvor vi ville ende. Gennem mødet ændrede det sig. Det gik langsomt op for os 40 nye mennesker, der sad i rummet at vi kunne gøre noget andet. Den følelse, af alle sammen hver i sær at været kommet med én idé og efter fælles snak at have fundet en endnu mere rigtig måde at gøre det på. Det fik mig for alvor til at gå ind i politik. Sammen er vi klogere.

/ HVORFOR STILLER I OP TIL KOMMUNALVALGET?

Frederik:

Fordi forandringer sker internationalt, nationalt, men også lokalt. De økonomiske rammer bliver selvfølgelig fastlagt af regeringen og KL(Kommunernes Landsforening), men det afgørende er, hvordan penge forvaltes. I den indeværende periode har vi set, at det er lykkedes at trække Socialdemokratiet til venstre, og ikke mindst ved sidste budget hvor Enhedslisten fik gennemtrumfe Velfærdsprocenten, som har sikret over 100 millioner kroner ekstra til velfærden. Ligeledes har Enhedslisten kæmpet ben hårdt for, at borgeren skal hørers. Dette satte vores rådmand Brian Skov sig bl.a. i spidsen for ved at hører de handikappede om hvad de ekstra 10 millioner til forvaltningen skulle gå til. Dette var en kæmpe succes, og har gjort en stor forskel ude i virkeligheden. Det vil jeg meget gerne være en del af, i den næste periode.

Helena:

Som Frederik også kommer omkring, handler det om at være med til at skabe rammerne for at folk kan skabe bedre liv – hvad end det så indebærer for den enkelte. Rigtig meget af den magt, der er i det politiske system, forvaltes af kommunerne, og da kommunen ofte er tættere på borgeren end staten føles, giver det også muligheder for at afprøve en masse eksperimenter i mindre skala, hurtigere og mere direkte med borgerne. Derudover ligger der en kæmpe udfordring i reelt at få kommunerne til at arbejde sammen med borgerne. Som kommuner skal vi lege meget mere med vores demokrati.

 

/ HVAD ER JERES MÆRKESAGER TIL KOMMUNALVALGET?

Frederik:

Jeg har fokus på Odense som studieby, og i lige så høj grad, at vores by skal oppe sig ekstremt meget på kulturområdet. Det er simpelthen på tide, at Odense får et brugerstyret ungdomshus, og giver plads til en ungdomskultur.

Helena:

Jeg kommer til at fokusere meget på, hvordan vi kommer mere på tværs. På tværs af alder, generationer og livsfaser. I Danmark generelt opdeler vi i høj grad vores samfund på alder, uden tanke for at vi kan lære så meget af mennesker, der er andre steder i deres liv end vi selv er. Det skaber flere perspektiver og forståelser for de forskellige virkeligheder, vi lever i.

/ HVOR FINDER I JERES POLITISKE INSPIRATION OG INDIGNATION?

Frederik:

I dagens Danmark er det ikke svært at finde kilder til social indignation. Det lykkes igen og igen den højreorienterede regering af sparke til en hver, der ikke er født med en sølvske i røven. Dette både når det kommer til bl.a., at forringe adgangen til uddannelse og forholdende for dem uden for arbejdsmarkedet.

Helena:

Klart som Frederik siger, vækkes der noget i den førte politiske dagsorden for tiden.
Derudover så finder jeg inspiration i længslen om et samfund, der er bedre, mere nysgerrigt og ikke mindst sjovere. Rigtig mange iværksættere, NGO’er og byer, der for tiden spurter af sted med den grønne dagsorden, bæredygtighedsbegrebet og ikke mindst arbejdet med at skabe mere nærvær.

/ HVORFOR ER DET VIGTIGT MED UNGE KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET?

Frederik:

Det er helt afgørende, at landets byråd og kommunalbestyrelser afspejler kommunens indbyggere, og dette selvfølgelig også unge. Men der ud over, så er tanken om ”at være den unge kandidat” lidt forfejlet. Lad os hellere snakke om noget politik.

Helena:

Det er jeg helt enig i. Vi skal udviske de rigide forestillinger, vi jo alle sammen bære rundt på i forskelligt omfang, om at evner og egenskaber er bundet op på vores alder. Politik handler om at skabe gode liv, det gør vi bedst, hvis flest vinkler, perspektiver og livsfaser er med i den proces.


Frederik Werner Kronborg er 24 år og stiller op for Enhedslisten i Odense. Helena Udsen er 20 år og stiller op for Alternativet i København.