,

DE UNGE KANDIDATER VOL. 4

Til november er der kommunalvalg. Derfor kickstarter ALTIVISTEN nu dækningen af kommunalvalget ved at sætte fokus på de unge kandidater. Det gør vi, fordi de unge ofte er underrepræsenterede ved både folketings- og kommunalvalg, og sjældent får tilstrækkelig mediedækning til at trænge igennem. I hvert afsnit af denne serie, taler vi med to unge kandidater fra forskellige partier og byer i Danmark.


af Matthew Daniali

I denne uge bringer vi fjerde del af serien om de unge kommunalpolitikere, hvor vi skal høre om 22-årige Andreas Gram Drachmann fra Radikale Venstre i Aarhus og 18-årige Sarah Sand Nielsen fra Venstre i Holstebro.

/ HVAD FIK JER TIL AT GÅ IND I POLITIK?

Andreas:

Jeg har altid interesseret mig meget for samfundsforhold, og har altid set nyheder og læst meget om faglitteratur i bøger og aviser. Da jeg begyndte på gymnasiet tænkte jeg, at jeg ville tage til et møde med Radikale, og se om det var noget for mig. Jeg endte med at blive mere og mere involveret og engageret, fordi jeg synes, at jeg lærte en masse, og fordi det var et fantastisk fællesskab at være en del af. Grunden til at jeg meldte mig ind var dog, at jeg gerne vil udfordres på mine holdninger og lære noget nyt.

Sarah:

Ligesom Andreas, så har jeg også altid interesseret mig for samfundet, og jeg har lige siden jeg gik i 7. klasse set nyhederne hver eneste dag. Da jeg startede i VU for lige over et år siden, var det fordi jeg vidste, at jeg igennem ungdomspolitik virkelig ville kunne komme til at beskæftige mig med ting som at debattere, politikudvikle og udvide mit netværk – tre ting som ungdomspolitik virkelig har givet mig. Jeg har nok altid været den, der aldrig rigtig har kunne holde min mund, når det kom til politik, hvad end det er i klasselokalet eller rundt om spisebordet.

/ HVORFOR STILLER I OP TIL KOMMUNALVALGET?

Andreas:

 Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg gerne vil sætte mit præg på Aarhus som by. Jeg synes virkelig Aarhus er en helt fantastisk by, og derfor handler det for mig om at gøre en god by bedre.

Sarah:

Jeg stiller op til byrådet i Holstebro Kommune, fordi jeg mener, at det er der man virkelig kan få indflydelse. Politik er meget mere end debat på Facebook og læserbreve – politik handler for mig om at skabe resultater og få indflydelse. Det tror jeg uden tvivl, at man i høj grad opnår som folkevalgt i et byråd.  Jeg vægter desuden det repræsentative demokrati højt, og synes i den anledning, at den demografiske sammensætning af mange byråd rundt om i landet, herunder min egen kommunes, er en smule uheldig og ensidig, hvorfor jeg håber at kunne give et andet perspektiv og repræsentere en ny vælgergruppe.

En by som Holstebro har utroligt meget potentiale, men også nogle udfordringer og jeg tilslutter mig gerne Andreas’ vision for Århus; om at gøre en god by bedre. Det handler det i høj grad også om for mig.

/ HVAD ER JERES MÆRKESAGER TIL KOMMUNALVALGET?

Andreas:

Mine mærkesager er at skabe en by for unge gennem uddannelse, bedre vilkår for det lokale erhvervsliv og sætte integrationen i højsædet.

Aarhus er en ung by, derfor er det også vigtigt, at det fortsat er Danmarks bedste studieby.

Det går godt for erhvervslivet i Aarhus, men der er også udfordringer. Det kan man blandt se i Dansk Industris årlige erhvervsrapporter, hvor Aarhus’s placering er faldet 5 år i streg. Den udvikling vil jeg arbejde for at vende.

Derudover synes jeg integration er utrolig vigtigt. Jeg tror, at vi skal blive bedre til at tale om integrationen i Aarhus. Vi skal blive bedre til at tale om succeshistorierne i stedet for skrækhistorierne, da tonen i debatten også betyder noget for integrationen.

Sarah:

Mine mærkesager gøres af følgende: Holstebro skal have et mere nærværende og tilgængeligt byråd, hvilket bygger på tanken om, at en kommune fungerer bedst i samspil med dets borgere, og derfor er det vigtigt, at folk rent faktisk ved hvad der foregår inde i byrådssalen. Derudover skal Holstebro være en studieby, hvorfor vi i højere grad end vi gør i dag, skal styrke studie -og ungdomskulturen. Sidst men ikke mindst, så kommer jeg fra en kommune, som bruger rigtig store summer på kunst og kultur. Jeg er af den overbevisning at kunst og kultur skal appellere bredt, og at vi på godt jysk ”skal have noget for pengene”. Derfor er min tredje mærkesag, at Holstebro skal gentænke kulturen.

/ TROR I, AT DER ER STOR FORSKEL PÅ AT STILLE OP I EN STORBY, OG I EN MINDRE BY?

Andreas:

Jeg tror, at man har forskellige udfordringer, men grundlæggende tror jeg ikke, at der er særlig stor forskel på personerne og deres ønsker. Man vil de fleste steder gerne have god adgang til sundhed, at man har mulighed for at tage en uddannelse, at der er lav kriminalitet, at der er mulighed for at få et arbejde, og at lave noget ved siden af arbejdet.

Sarah:

Jeg tror som udgangspunkt, at der er meget forskellige udfordringer, ikke kun efter hvor stor eller lille en by er, men også ift. hvor i landet kommunen placerer sig. Især har yderområderne i Danmark store udfordringer, som jeg ikke mener, at der fra centralt hold altid bliver tager nok hånd om. I byer som Århus og København flytter folk til når de skal studerer, men i en by som Holstebro er der altså også rigtig mange der flytter fra. Vi skal have et Danmark i balance, og derfor er det vigtigt, at vi også kæmper for de lidt mindre kommuner.

/ HVOR FINDER I JERES POLITISKE INSPIRATION OG INDIGNATION?

Andreas:

Jeg får min inspiration fra mine idoler. Et af dem er Magrethe Vestager, som jeg har mødt af flere omgange. Hendes ideologiske kompas ligger meget tæt på mit eget, da hun ligger til højre internt i partiet. Derudover kan jeg rigtig godt lide hendes ihærdighed og arbejdsomhed. Hun udstråler nemlig i høj grad kompetence og autoritet. En sidste karaktertræk ved hende er hendes pragmatisme. Hun ser ikke politiske forlig som et kompromis, men derimod som en måde hvorpå man kan få mest mulig af sin egen konkrete politik igennem.

Sarah:

Udover at skue til siddende politikere, ikke kun på Christiansborg, men også rundt om i landet i de forskellige kommuner, så bruger jeg rigtig meget min hverdag og mine omgivelser som politisk inspiration.

/ HVORFOR ER DET VIGTIGT MED UNGE KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET?

Andreas:

Jeg tror at man træffer de bedste beslutninger, hvis flest muligt perspektiver er blevet inddraget. Derfor synes jeg det er vigtigt, at de unges perspektiv også bliver repræsenteret i byrådet, når der er så mange unge mennesker i byen. De unge skal have en stemme i byrådet, og jeg vil gerne være den stemme.

Sarah:

Som tidligere nævnt, så er det repræsentative demokrati rigtig vigtigt for mig, men det kræver altså også, at det rent faktisk er repræsentativ. I mange kommuner er gennemsnitsalderen over 45 i byrådet, og selvom at erfaring, herunder livserfaring, er et godt værktøj når det kommer til det politiske håndværk, så mener jeg i høj grad også, at jeg som ungt mennesker har en hel masse at byde ind med.


Andreas Gram Drachmann er 22 år og stiller op for Radikale Venstre i Aarhus. Sarah Sand Nielsener 18 år og stiller op for Venstre i Holstebro.