,

SLAGET OM FÆLLEDEN ER IKKE SLUT


Da jeg for 10 år siden flyttede fra Aarhus til København, var den første sociale aktivitet, jeg blev hevet med til, en gåtur på Amager Fælled. Under den skarpe efterårssol vandrede jeg med en håndfuld andre rundt på Fælleden og snakede urter med René Redzepi. Jeg glemmer det aldrig. Her befandt jeg mig – en ny tilflyttet københavner – midt i landets hovedstad. Midt i landets største by og alligevel midt i naturen. Ikke en butik i sigte og ingen os og larm fra biler. Ingen travle mennesker og ingen beton. Bare en håndfuld mennesker i det humør, som kun fuglenes sang og den vilde natur kan bringe frem i en.


Af Niko Grünfeld, spidskandidat Alternativet København

Siden den dag har Amager Fælled været mit yndlingssted i byen og for mig selve essensen af København. Der er mange gode ting ved København, men hvis der er en ting, som vi er kendt for i resten af verden, så er det vores bæredygtighed. At byen muliggør at leve sunde, balancerede og givende liv. Støj, luftforurening og trængsel er faste bestanddele af byliv rundt om i hele verden. Men kun de færreste steder i verden har man lige så gode muligheder for at slippe væk fra alle stresselementerne, som vi har i København.

De københavnske oaser 

Valbyparken, Assistens Kirkegård, Sydhavnstippen, Frederiksberg Have, havneløbet og ikke mindst Amager Fælled er bare nogle af de grønne og blå åndehuller, som vi københavnere har mulighed for at trække os tilbage til, koble af og lade op i. Det her, vi tager hen, når vi ikke kan få vejret på stenbroen, når vi skal motionere, mødes med venner og når vores børn skal mærke og forstå den natur, de er en del af. Den er det grønne bagtæppe for tusinder af københavneres liv.

Derfor er planerne om at bygge på den mest bevaringsværdige naturgrund på Amager Fælled et uacceptabelt angreb på vores livskvalitet og byens identitet. Fælleden er ikke bare essensen af København, men også essensen af, hvad der sker bag Rådhusets tykke mure: at flertallet ikke lytter. Sidste efterår slog op mod 3.000 ring om Amager Fælled for at protestere mod byggeplanerne. Det blev ignoreret.

Men vi københavnere – indfødte og tilflyttere – er ikke typerne, der giver op. For ca. en måned siden var vi 6.000 borgere fra alle samfundslag samlet til Folkering nr. 2 på Amager Fælled. Fra alle bydele lyder nu desperate kald på at få Rådhuset til at droppe byggeplanerne. Og det virker! Det er for nylig besluttet at sætte gang i en undersøgelse af byggeriets miljøpåvirkning. Undersøgelsen rykker den endelige vedtagelse af byggeriet til efter novembers kommunalvalg. I forgangne uge stillede Alternativet og Enhedslisten forslag i Folketinget om at bevare Amager Fælled, men lovforslaget blev desværre nedstemt.

Du har magten!

Det betyder, at københavnerne selv får mulighed for at vælge, om de vil acceptere planerne for Fælleden. Man mangler blot at flytte tre mandater på Rådhuset for at redde den unikke natur, hvilket absolut ikke er umuligt. Jeg gav tidligere på foråret og på Alternativets vegne håndslag med SF, Radikale og Enhedslisten om at bekæmpe byggeriet på Fælleden, herunder især den unikke strandeng.

Disse fire partier står nu sammen og vil kæmpe for bevarelse af Amager Fælled før, under og efter kommunalvalget til november. De manglende penge (til delvis finansiering af metroen) skal findes et andet sted på budgettet, så københavnerne kan beholde deres elskede grønne oase. Slaget om fælleden er ikke slut endnu; det afgøres af københavnerne selv.


Et flertal af Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en principbeslutning, der anbefaler regering og folketing, at der anlægges en såkaldt havnetunnel til en pris af 27-30 mia. kroner, færdig år 2032, til aflastning af trafikken gennem det indre København. Vedtages tunnelen som en ”Anlægslov”, kan denne ophæve fredningen af Amager Fælled. Men kampen er ikke slut endnu!