, ,

Natur i fremtidens København

Naturen har altid spillet en stor rolle i menneskets liv. I en storby som København, hvor der længe har været en udbredelse af bygninger og veje til fordel for grønne arealer, har man nu besluttet at gøre op med denne udvikling. Konsekvenser som øget luftforurening og mindsket biodiversitet har fået de kommunale politikere til at prioritere klimapolitikken med målet om ikke mindst at gøre byen grønnere, men også til et bedre sted at bo.


Ambitionerne for en grønnere fremtid i København blev i 2015 skruet op, da man udarbejdede en 10-årsplan for en øget bynatur i Hovedstadsområdet. Derfor kan vi spørge os selv: Hvilke forventninger kan vi have til naturen i ‘Fremtidens København?’.

Med den plan, som Københavns Kommune har lagt for bynaturen, ser det både lyst og grønt ud. De vigtigste og mest centrale mål er, at naturarealerne i København skal udvides og forbedres. For at nå dette mål vil kommunen først og fremmest igangsætte en lang række årlige projekter, hvor både erhvervslivet, private grundejere og de københavnske borgere skal inddrages. På den måde vil man få mulighed for at skabe endnu flere naturområder, hvilket altså er et godt skridt i retningen mod et grønnere København.

100.000 træer

Rent praktisk indebærer planen, at kommunen vil udvælge en række arealer, der i fremtiden skal være grønne områder, og desuden plante intet mindre end 100.000 træer. Derudover vil der være endnu større fokus på vedvarende energi, affaldssortering samt opsætning af solceller og vindmøller. Planen er også, at alt dette skal bidrage til at arbejde mod et af de største mål for klimaet i byen, nemlig at København i 2025 skal være CO2-neutral. Og hvis alt flasker sig – være uafhængig af fossile brændsler i 2035.

Borgerne skal med

Ét af målene for fremtidens København er, at 95% af borgerne skal være tilfredse med den natur, som byen har at tilbyde – men for at dette skal kunne nås, kræver det som sagt en indsats fra københavnerne selv. Derfor er kommunens plan at motivere alle, der bruger byen, til at tage aktiv del i at udvikle naturen i København. På den måde får københavnerne skabt en større tilknytning og kendskab til den natur, der hører til byen, samtidig med at man kan glæde sig over at bo i en by, man selv har været med til at skabe.
Altså er det bare med at komme op af sofaen, hvis ikke du ønsker at natur i København skal høre fortiden til. Men til dem, som alligevel bliver siddende – frygt ej! Ifølge kommunen skal der nok komme noget flot og grønt at kigge på i selv de mest grålige egne af byen. Planen er nemlig, at 90% af borgerne skal have højst et kvarters gågang til et grønt område. Først og fremmest vil dette sikre et vist niveau af natur i byen, men også give Københavnerne mulighed for at få en sundere og mere aktiv hverdag – en vaskeægte win-win-situation!

Nu tænker du måske, at planen umiddelbart lyder ret ambitiøs – og det er den også! Men når det viser sig, at der på Amager Fælled er forsvundet indre mindre end tre engfuglearter, markfirben, hugorme samt flere plantearter inden for de seneste årtier, er der også brug for, at vi skruer ambitionerne i vejret. Derfor må vi altså alle tage et ansvar og tage stilling til, hvilken by vi i fremtiden vil leve i.

 

Kilder:
Bynatur i København 2015-2025
KBH 2025 Klimaplanen


Skrevet af Sara Stadler & Amalie Birk Hartvigsen

Coverbillede af Coaportraits.