FRA MØRKE STALDE TIL LIVLIGE INSEKTFARME

green

Landbruget er i dyb, dyb krise. Priserne på kød er stærkt dalende, og svineproduktion er dermed blevet en kæmpe underskudsforretning. Landbruget har en gæld på 379 milliarder, og knap 10 procent af danske landbrug står på randen til konkurs. I tredje og sidste indlæg om insekternes mange bæredygtige fordele undersøger  Rebecca Berthelsen, hvordan de mange tomme stalde i Danmark kan bruges til økologisk dyrkning af insekter. 

 

 

Fremtidens landbrug

Landbruget er i dyb, dyb krise. Priserne på kød er stærkt dalende, og svineproduktion er dermed blevet en kæmpe underskudsforretning. Landbruget har en gæld på 379 milliarder, og knap 10 procent af danske landbrug står på randen til konkurs. Der er brug for at tænke nyt. En åbenlys mulighed, som mange konkursramte landmænd benytter sig af, er at omlægge til økologi. For økologiske varer er i høj grad efterspurgt, og de lider ikke under samme priskrig mod bunden, som konventionelle varer gør. 

Men i den vestjyske landsby Hoven har man tænkt i endnu mere kreative baner. Her har fire entreprenante ildsjæle omlagt et gammelt svinebrug til en helt anden form for landbrug: Nemlig en insektfarm.

Ideen til Heimdal Entofarm, Danmarks første insektfarm, opstod, fordi Dorte Svenstrup, der er uddannet veterinærsygeplejerske, pludselig stod med tomme bygninger på slægtsgården Heimdal på 270 hektar.

Gennem en fælles bekendt kom hun i kontakt med Mads Friche og Jakob Mainz, der begge har en baggrund i anvendt filosofi fra Aalborg Universitet, og som til en forelæsning om dyreetik og bæredygtighed var blevet interesserede i insektfarming.

Sammen blev de enige om at omlægge den tidligere svinefarm til en insektfarm. Fordi man kan farme insekter i højden, optager insektfarming langt mindre plads end eksempelvis svinefarme, og Heimdal Entofarm udlejer derfor langt størstedelen af deres hektarer til nabogårdens svin. Netop ideen om, at landmændene kan begynde at producere insekter ved siden af deres svinefarme, ser Heimdal Entofarm som en mulig løsning på landbrugets krise. Mads Friche fortæller:

For mange landmænd vil det være oplagt at have en insektproduktion som supplement til eksempelvis svineproduktion. Insekter er en god og bæredygtig proteinkilde, og kan bruges både som menneske- og dyrefoder. Derudover kan landmændene både bruge insekternes afføring som gødning, og det almindelige landbrugs restprodukter til fodring af insekterne. Det kan blive en bæredygtig måde at redde det ellers pressede danske landbrug.

Heimdal Entofarm ser dog også nogle udfordringer for, at insektfarming rigtigt kan slå igennem i Danmark. Mads Friche forklarer:

Det er et utroligt komplekst projekt at starte op, og samtidig skal vi selv skabe et marked, der endnu ikke eksisterer. Derudover har lovgivningen været en udfordring, fordi der simpelthen ikke var taget stilling til insektproduktion i Fødevarestyrelsen før vi bragte det op.

Lars-Henrik Lau Heckmann, der er specialist i insekter ved DTU, forklarer, at insekter i øjeblikket stadig er på EUs liste over ’Novel Foods’, hvilket betyder, at de først skal testes og godkendes som fødevaresikre, før de kan produceres som mad til mennesker, og det kan tage lang tid. Direktiverne kan imidlertid tolkes forskelligt, hvilket betyder, at flere lande i EU allerede er langt længere fremme i produktionen, end Danmark er.

Samtidig siger lovgivningen, at dyr ikke må fodres med dyr, for at forhindre spredning af sygdomme gennem foderet, men risikoen er meget lille blandt insekter og kan undgås ved omhyggelig håndtering. Det er fødevareskandaler som 90’ernes udbrud af kogalskab, der ligger til grund for den strikse lovgivning, og Lars-Henrik Lau Heckmann opfordrer til, at man sparker processen i gang med at få juridisk opbakning til insektproduktion.

Efterspørgslen på spiselige insekter er dog mindst ligeså vigtig for fremskyndelsen af processen, og derfor kan man selv som forbruger gøre en stor forskel ude i supermarkederne. Nina Askov aka. Buglady foreslår herunder tre handlingsmuligheder, du kan lade dig inspirere af.