logo-altivisten

 

ALTIVISTEN ER ET JOURNALISTISK HÅB om en ny konstruktiv medievirkelighed, hvor politikere, journalister og borgere finder svar i fællesskab.

ALTIVISTEN ER EN LÆNGSEL efter handlingsorienteret journalistik. Efter at forstå komplekse sammenhænge og inspirere til nye tiltag.

ALTIVSTEN ER ET OPRÅB mod den konfliktskabende journalistik, der præger mediebilledet i dag.

ALTIVISTEN ER ET POSITIVT MODSPIL der inviterer til samskabelse og inspirerer til medborgerskab.

ALTIVISTEN ER SAMSKABENDE mellem journalister, politikere og borgere og har til formål at bidrage til en bæredygtig omstilling og ny politisk mediekultur.

ALTIVISTEN ER EKSPERIMENTERENDE i form, proces og indhold og åben for alle nye tiltag, der imødekommer morgendagens behov.

ALTIVISTEN ER MOD til at se problemer og potentialer i øjnene men også mod på den fremtid, vi skal være sammen om.

ALTIVISTEN ER ET LOKALT OG GLOBALT UDSYN, som går på opdagelse i det ukendte og formidler løsninger fra både lokale og globale initiativer.

ALTIVISTEN ER FOR DIG, som kan mærke, at noget nyt er sat i bevægelse. Som fornemmer, at en ny politisk mediekultur er ved at afløse den gamle og som tror på, at flere kan mere og at små svar kan løse store spørgsmål. Det er ALTIVISTEN.