,

Mangfoldig jul #2

I ugen op til jul vil Altivisten sætte fokus på mangfoldigheden i tilgangen til december. Som den anden beretning fortæller Janani fra Indien om en december måned, der er fyldt med lys og især musik. Det er en historie om, hvordan december måned kan være meget mere end jul, og hvordan nytåret også fylder i december. Artiklen er på engelsk, men oversat til dansk i bunden.


Name: Janani

Age: 25 years

Hometown: Chennai (India)

Describe what you associate with December:

In school it was always exam time for the second term, but in general it was already about the approaching new year. Christmas and new year sales everywhere, plans for the holidays, and birthdays. As I grew older I also started appreciating the music season which I didn’t care much for as a child.

Describe a place that you associate with December.

My city. Every December there is a music festival called the ‘Marghazi Utsavam’ and the month is just referred to as the Marghazi season. It’s a celebration of carnatic music (a form of classical music in India, specifically in South India) and there are multiple concerts at different venues by various artists, pretty much every day of December, leading into the first week of January.

What do you usually do on the 24th of December?

Not much, to be honest. But bakeries make really good plum cake around Christmas and I always wait for that! Sometimes we buy small presents amongst my cousins. All the churches and streets around are lit up now, which is a sight to see. But nothing particularly on the 24th.

Do you have one special thing that you need to do during December?

New Year’s Eve. I’ve always liked staying up the whole night and welcoming the new year the second it arrives. That’s something I’ve done since childhood. I used to call everyone I knew to wish them at midnight. The number of calls have dwindled over the years, but I still can’t sleep before midnight (or a little after) on New Year’s Eve.

What would you wish were different about December?

Nothing? I mean, it’s the time of year that makes you think of things that could’ve been different the whole year, but I don’t wish anything were different about December itself per se.

 

DANSK

 

Navn: Janani

Alder: 25 år

Bopæl: Chennai (Indien)

Beskriv hvad du forbinder med december:

I skolen var december altid forbundet med eksamensperioden, men mere generelt handler det mest om det forestående nye år. Jule- og nytårsudsalg overalt, planer i juletiden og fødselsdage. Efterhånden som jeg er blevet ældre er jeg begyndt at værdsætte musikken i højtiden, som ellers ikke sagde mig meget som barn.

Beskriv et sted du forbinder med december:

Min by. I hver december måned er der en musikfestival, der hedder ‘Marghazi Utsavam’ og hele måneden bliver bare kaldt Marghazi-måneden. Det er en fejring af karnatisk musik (en slag klassisk musik i Indien, særligt i den sydlige del) og der er mange koncerter på forskellige steder med forskellige kunstnere hver dag i december og hele vejen ind i den første uge af januar.

Hvad plejer du at lave d. 24. december?

Ikke så meget for at være ærlig. Men bagerierne laver virkelig gode blommekager ved juletid, og det glæder jeg mig altid til! Nogen gange udveksler jeg små gaver med mine fætre og kusiner. Der er lys på alle gader og kirker, hvilket er et særsyn. Men der er ikke noget bestemt på den 24.

Har du én særlig ting, du skal gøre i løbet af december?

Nytårsaften. Jeg har altid godt kunnet lide at blive oppe hele aftenen og byde det nye år velkommen lige så snart det ankommer. Det har jeg gjort siden jeg var et barn. Jeg plejede at ringe til alle jeg kender ved midnat. Antallet af opkald er faldet med årene, men jeg kan stadig ikke sove før midnat (eller lidt efter) på nytårsaften.

Hvad ville du ønske var anderledes ved december?

Ingenting? Altså, det er den tid på året, hvor man tænker over ting, der kunne have været anderledes over hele året, men jeg ønsker ikke nødvendigvis at noget var anderledes lige i december måned.