, ,

FREMTIDENS ORGANISATIONER AFSKAFFER FØDEKÆDER INDEN FOR LEDELSE

Kunstværk: Rummet af Claus Top Christensen. Udlånt i samarbejde med Artoteket. 

 

 

Af Jonathan Løw,
iværksætter, foredragsholder og direktør for Listen Louder

 

Ledelse er formentlig den disciplin i verden med de fleste holdninger knyttet til sig. Der er skrevet i tusindvis af bøger omkring emnet, ligesom der findes ligeså mange meninger om emnet, som der gør, når landstræneren skal sætte holde til den næste hjemmekamp.

Heldigvis er der et væld af gode ledere i Danmark. Både indenfor det private erhvervsliv og indenfor det offentlige. Ledere vi egentlig roser for lidt. Det er nemlig disse ledere, der udover at skabe resultater sammen med deres teams også formår at reducere stress, skabe en ægte innovationskultur m.v. Det vil sige løse nogle af Danmarks og verdens presserende problemer.

Der er desværre på samme tid alt for mange dårlige ledere, og jeg har efter årevis af arbejde indenfor området identificeret i hvert fald én hovedårsag: Vores fødekæde til lederstillingerne. Det jeg har valgt at kalde fødekæde-forfremmelse.

Indenfor biologien er fødekæden både et nødvendigt økosystem og en benhård proces. Det er forenklet sagt en rækkefølge, som organismer æder hinanden i. Eksempelvis en myg, der bliver ædt af en musvit, som selv bliver ædt af en kat. Hvis et led forsvinder, vil hele systemet bryde sammen.

Heldigvis skulle man mene, at organisationer med mennesker ikke fungerer sådan. Vi spiser ikke hinanden i organisationerne, men så alligevel. Måske spiser vi os i virkeligheden op ad i systemet, og måske udgør det ét af de største problemer i nutidens ledelse og organisationer?

Jeg blev selv udnævnt til én af Danmarks 100 mest lovende ledere af Berlingske Nyhedsmagasin tilbage i 2007. Dengang fandt jeg det lettere ironisk, fordi jeg egentlig aldrig har været en særligt god leder. Jeg er empatisk som person, men jeg er ikke en leder. Jeg kan skabe resultater, når det kommer til innovation, forretningsudvikling og PR, men jeg er ikke god til at få andre til at toppræstere. Det skyldes muligvis, at det ikke er der, min passion ligger.

Ikke desto mindre er jeg i de senere år blevet tilbudt mange lederstillinger. Jeg har afslået, fordi jeg elsker at være selvstændig, men hver gang har det slået mig, at jeg er blevet foreslået grundet de resultater, jeg har skabt i virksomheder tidligere.

I mine øjne er det imidlertid et helt forkert succeskriterium at sætte op for en god leder. Blot fordi man er en dygtig sælger eller en effektiv sagsbehandler, så er man ikke automatisk god til at lede andre. Jeg vil faktisk gå så langt og påstå, at det nærmere forholder sig omvendt. Ledelse handler ikke om at spise andre, men om at sikre andres overlevelse, trivsel og vækst.

Dette til trods så har jeg mødt hundredvis af organisationer, hvor der synes at være en naturlig fødekæde opad i hierarkiet fra at være et talent til at blive leder. Det kunne eksempelvis være den dygtige sælger, der langsomt æder sig vej op igennem organisationen pga. nogle flotte salgsresultater og ender med at sidde i spidsen for de øvrige sælgere.
Det kunne også være den dygtige sagsbehandler i kommunen, som år efter år viser sit værd, indtil vedkommende bliver forfremmet og nu skal lede resten af teamet. Eller det kunne være marketinggeniet, som har vist resultater i en række forskellige organisationer, og nu headhuntes til en lederstilling i en ny virksomhed.

 

Kunstværk: Den grønne stol af Claus Top Christensen. Udlånt i samarbejde med Artoteket. 

 

 

Umiddelbart lyder denne tankegang og fødekæde jo logisk, men den er præcis det modsatte. Det skyldes, at man som menig medarbejder som regel bliver målt på sine egne præstationer. Det kunne være salgstallene, marketingbundlinjen, innovationsresultaterne etc. Disse parametre giver udmærket mening for den enkelte, men de lader sig ikke oversætte til ledelse.

Jeg har valgt at skrive dette til Altivisten, fordi jeg inspireres af sidens fokus på bæredygtighed og den grønne agenda. Den agenda er også meget central i forhold til fremtidens bæredygtige ledelse.

Amerikaneren Simon Sinek har skrevet en fremragende bog med titlen Leaders Eat Last. Jeg havde fornøjelsen af at tale med Sinek flere gang i forbindelse med en bog, jeg er redaktør på, og som udkommer til foråret 2018 i USA.

I én af disse samtaler siger Sinek følgende:

”Den sande pris ved at være leder er den, at man er villig til at sætte sine egne behov under andres. Verdens dygtigste ledere er derfor dem, der forstår, hvor privilegerede de er at få lov til at lede andre, men samtidig er bevidste omkring, at dette privilegium forudsætter, de opgiver deres egeninteresser.”

Citatet understreger pointen med denne kronik. Ledelse handler ikke om selv at gå forrest, men om at gå forrest i at lede andre. Som leder drejer det sig ikke om din titel. Ledelse er et bevidst valg omkring at tjene andre – uanset hvad ens titel måtte være.

Når jeres organisation ansætter en sælger, der har præsteret på toppen år efter år, i en ledelsesposition, så beder I reelt vedkommende om at sætte alt det, de er gode til, i anden række. Det kan være umådeligt svært at leve op til og acceptere for den enkelte, så hvis I også praktiserer denne form for fødekæde-forfremmelse, så bør I kigge kritisk på det, inden det æder jer op indefra.

Forbes Magazine udgav i foråret 2017 en interessant artikel, hvor man har analyseret karakteristika for toppræsterende ledere over hele verden. De tre vigtigste egenskaber handler om at: Tilbyde håb. Bringe mennesker sammen. Bygge broer.

Ingen af disse egenskaber karakteriserer eksempelvis den dygtige sælger. Her viser data fra i år, at det i stedet er evnen til at drive vækst, der scorer højest. Det er præcis i dette store gab imellem det toppræsterende individ og den brobyggende leder, at den store udfordring findes netop nu i mange danske organisationer.

 

 

 

Kunstværk: Rummet af Claus Top Christensen. Udlånt i samarbejde med Artoteket. Samme billede som hovedbilledet til denne artikel, men her i sin fulde form uden beskæring.

____________________________________________________________________