BESØG DIT ANTIKVARIAT OG LÆS ET DIGT

red

Det går stærkt – rigtig stærkt. Hverdagen vælter afsted; timerne forsvinder – virkeligheden er strukket ud som en lang snor af forbipasserende, flygtige genstande. Vi må stoppe op – trække vejret. Karoline Thagaard Kristensen fortæller i denne tekst med sproglig finurlighed om det forunderlige, fortryllende og fantastiske ved digte. Digte, der kan vise os nye dybsindige dele af verden; digte, der på så mange måder åbner døre til det gode liv.

Det gode liv er fyldt med digte

Fra mit inderste, der til tider føles som sporadiske bølger af brændende ild, nærer jeg, fra tid til anden, et håb. Et håb om at vandre ind i og blive ét med et andet menneske, så også dette, for en kort stund, kan finde vej til og føle selvsamme brændpunkt i deres indre. Sædekornet hvor ud fra det gode liv florerer. Lad mig forsøge at lulle dig ind i en perception. Lad mig pille batterierne ud at dit tik:ken:de ur…

En tid på overfladen  

I et samfund hvor vi er programmerede til at være stillingstagende og medskabende, klamrer vi os alt for ofte til overfladen, som er skabt af alt det, der skønnes prisværdigt. Når vi så vender nye sider i vore livslange bøger (dem hvori vi alle har en hovedrolle) kan det derfor være svært for os at skabe plads til os selv. Midt i al hasten, i jagten på det gode liv, går vores følelser tabt.

Jeg har luret på, hvordan der kan være tale om at leve ´det gode liv´. I denne kaotiske centrifuge skabt af den lille viser og den store viser, længes jeg egentlig oftest efter at være fri. Fri for at gøre alt det, der forventes af mig. Tiden er efterhånden blevet mere end et omdrejningspunkt – det er som om, at der skabt en skarp samfundsdiskurs om tiden, og hvordan den bør spenderes. Vi skal nå så meget, men midt i virvaret må vi alle finde et rum, hvor vi kan stoppe op. Være bevidste og mærke. Os selv.

Digtenes verden

Kender du det med at sætte et godt musiknummer på og så udleve dine inderste følelser gennem det? At stå over for et stykke kunst, der virrer dig i retninger, du aldrig har bevæget dig i før? Læser du nogensinde D I G T E? Jeg oplever, at digte kan bryde overflad(iskhed)en og forskønne den verden, som vi inderst inde ville ønske, var lidt mere nærværende. De åbner op for ’et sted i et sted’, hvor vi sjældent er vore egne meningsdannere. De er slagmarker af muligheder, hvorudfra selvet kan overgive sig og få afløb uden kamp. Vore tanker og følelser har frit spil her, og vi kan rejse i tiden, som konsumerer os. I følelser som vi har glemt eller fortrængt i vores travle hverdag – men som er, når alt kommer til alt, det, der virkelig bevæger os, og får os til at føle; at vi lever.

Først når vi lever. Føler. Kan vi tale om ´det gode liv´. Det er en følelse, der har sit udspring i os selv, og derfor må vi også øve os selv i ’at mærke efter’. Digte kan være verdens bedste træning, og herunder kommer der 3 handlingsforslag til, hvordan du kan skabe kontakt til dine følelser igennem digte.

Find dit lokale antikvariat her.