,

GRØNT HÅB FOR MEDBORGERSKAB

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb.

Vi har besøgt Stine Skot, der er kandidat til borgerrepræsentationen. Stine er 41 år og bor sammen med hendes mand, tre drenge og 2 høns i et lille blåt hus i Husum (som hun elsker). Hun er uddannet cand. mag i dramaturgi og kunsthistorie og arbejder som projektleder på AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet. Før Alternativet har Stine aldrig været partipolitisk. Hun har arbejdet i lokalråd, fagforening og deltaget i lokalsamfund, men er spritny som politiker.

HVORDAN VIL DU GØRE KØBENHAVN GRØNNERE?

Generelt skal vi tænke i bæredygtige løsninger, der tager højde for alle 3 bundlinjer. Vi har rigtig mange gode konkrete forslag til hvordan vi skal styrke Københavns grønne position i vores politiske katalog. Nogle af mine yndlingsforslag er uddannelse og klima-efteruddannelse, da jeg tænker, at alle de mange fantastiske idéer og muligheder vi har for at lave en grøn omstilling handler om at ændre kultur og vaner.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I KØBENHAVN?

For mig er en ny politisk kultur og medborgerskab to altafgørende strenge i en diskussion om livskvalitet og borgerinddragelse i lokalområdet. Jeg tror, at vi ved at styrke det lokale engagement kan styrke det lokale fællesskab. Det lokale fællesskab er afgørende for hvordan vi opfatter os selv og hvilke muligheder vi har i vores hverdag, som i sidste ende afgøre for vores livskvalitet. Når en styrkelse af fællesskabet kombineres med en større mulighed for at tage ansvar og føle sig involveret, tror jeg på at vi kan starte en god spiral af lokalt engagement. Der er allerede en bunke af gode initiativer – de skal bare gribes og styrkes.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Grundlæggende vil jeg kæmpe for en kulturændring fra både politikere og fra borgeres side. Vi skal alle starte med os selv. Jeg vil spørge mig selv, hvordan jeg som politiker kan stille mig selv til rådighed for fællesskabet? Hvordan kan jeg engagere flere mennesker i debatten og i beslutningsprocessen? Hvordan kan jeg høre de stemmer, der ikke råber højest? Hvordan kan jeg komme de borgere i møde, der føler sig overset eller som har meldt sig ud af den demokratiske debat?

Det samme skal gælde for medborgeren. Hvordan kan man som medborger tage et ansvar for fællesskabet. Jeg indtil videre forsøgt mig med to forskellige typer arrangementer. Det ene er MADborgerskab, som er et fællesspisnings arrangement, hvor en faglig oplægsholder fortæller om sine idéer og projekter i København, og som man over et måltid mad kan snakke videre om. Her er intet politiker/borger/ekspert forhold – her er vi alle lige i vores nysgerrighed.

Et andet eksempel er et arrangement for kandidater til kommunalvalget. Her er kun kandidater – ingen vælgere og ingen presse. Men et fagligt oplæg og en gryde med suppe. Formålet er at lave et rum, hvor magt, hierarkier og politiske dagsordener kan sættes til side, og i stedet skabes der plads til at være sammen som mennesker, og være nysgerrige om et emne.

Jeg vil også gøre op med nulfejlskulturen og den perfekte facade. Som politiker vil jeg invitere borgere med ind i maskinrummet. Forhåbentlig vil det hjælpe borgerne til at føle sig velkommen til at deltage med sine egne overvejelser.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL BEDRE FREMTIDSUDSIGTER I KØBENHAVN?

For at alle 3 bundlinjer skal kunne finde en balance, er der ikke tvivl om, at vi for alvor skal gøre op med vaner og bekvemmeligheder. Vi må indrette vores samfund, så vi får mere tid og det vil koste penge. Den tid vi vinder vil for mange blive investeret i andet; den virksomhed man altid har drømt om, at børnene vokser op som stærke, hele mennesker, at min lokale mose genvinder sin biologiske balance – alt det vil med tiden tjene penge.

Jeg tror på, at hvis vi styrker fællesskabet og medborgerskabet vil den sociale bundlinje automatisk ryge op på grund af bedre trivsel i vores hverdag. Og jeg tror på, at hvis vi investerer i grøn energi, innovation og den kreative entreprenør, så skaber vi nye markeder, der kan holde den økonomiske bundlinje på et højt niveau.

Stine kan følges på Facebook, og du kan læse mere om hendes visioner på www.stineskot.dk