,

GRØNT HÅB FOR HØJERE LIVSKVALITET

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Søren Have er kommunalbestyrelseskandidat på Frederiksberg, hvor han siden 2000 har boet med sine to døtre og deres mor. Han har i mange år brændt for den grønne omstilling og blogget om dette på Den Grønne Have siden 2011. Særligt om hvordan det (nu på 6. år) er at være elbilist. Derfor meldte Søren sig også ind i Alternativet på dag et, og var med til at stifte lokalforeningen på Frederiksberg. Arbejdsmæssigt rådgiver Søren om digitalisering og transport, pt. hos Rambøll.

Hvordan vil du gøre Frederiksberg grønnere?

Frederiksberg er allerede en ret grøn kommune. Men det burde vi også være, givet vores tæthed og relative velstandsniveau. Jeg mener derfor vi skal hæve barren ganske betydeligt og gå forrest i den grønne omstilling. Frederiksberg skal simpelthen være et grønt fyrtårn der viser vejen for resten af Danmark og for Verden.

Vi skal derfor kraftigt øge vores ambition om Co2-neutralitet – i øjeblikket er målet 2035. Vi bør kunne omstille mindst lige så hurtigt som København, som har mål om neutralitet i 2025. Men ambitiøse målsætninger er jo ikke nok – der skal handling til. Og for rigtig at rykke, er det vigtigt at få borgerne med. Vores fokus vil derfor være på at gøre det nemt for borgerne at gøre det rigtige. F.eks. at gøre det attraktivt at cykle. Og hvis man har behov for bil, at det så er nemmere at være elbilist end fossil-bilist.

Hvordan vil du sikre højere livskvalitet på Frederiksberg?

Hvad der udgør livskvalitet er meget individuelt, men noget jeg tror der vil øge livskvaliteten for mange er dels styrkede folkeskoler, dels mere byrum til mennesker (i stedet for til biler). Vores børn fortjener folkeskoler der er attraktive for alle. Både for de som har nemt ved det, og for de som har særlige behov. Og som også er attraktive for lærerne. Og dermed ultimativt attraktive også for forældrene. Dette kræver at vi får vendt både den økonomiske nedskæring, og det detailstyringsregime som vores skoler pt. lider under. Denne kamp vil jeg tage op, både kommunalt og i KL-regi.

På Frederiksberg mangler vi ofte plads, til f.eks. legepladser og sportsarealer. Dette skyldes bl.a. at vi forærer offentligt areal væk til parkering af ca. 23.000 biler. Jeg vil hellere bruge noget af denne værdifulde plads på rum til mennesker. Fx byhaver eller legepladser. Og måske boliger. Derfor vil jeg også arbejde for at alle udgifter til parkering på sigt betales af de som parkerer.

Eksempel på P-plads omdannet til (midlertidig) byhave (Griffenfeldsgade, Nørrebro).

Hvordan vil du skabe mere borgerinddragelse på rådhuset?

Jeg tror at mange gerne ville deltage mere i de demokratiske processer, hvis man kunne gøre det mere asynkront, så at sige. Dvs. at man ikke behøver at møde op et bestemt sted, i et bestemt tidsrum til et borgermøde for at give sit besyv med. Derfor bør vi også forsøge os med mere digitale måder at involvere folk på – dog helst åbne platforme, i stedet for Facebook som flere kommuner bruger.

Større og/eller længerevarende emner – eksempelvis udviklingen af et nyt boligområde – kræver mere kontinuitet, men stadig også mere borgerinvolvering. Her tror jeg at vejen frem er at lave de såkaldte §17, stk. 4-udvalg hvor borgere, administration og politikere arbejder sammen om konkrete emner.

Endvidere vil jeg arbejde for at borgere kan stille forslag, således at hvis der samles 1.000 frederiksberg borgeres underskrifter, så skal kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen. Nogen vil sige at dette ikke er nødvendigt, da man bare kan gøre det via en politiker i kommunalbestyrelsen, men jeg mener faktisk der er en pointe i at en borger kan stille forslaget, uden at det straks politiseres (qua hvilket parti det så rejses af).

Hvordan fører dine visioner til en bedre fremtidsudsigt på Frederiksberg?

Jeg håber og tror at mine visioner, tanker og ideer vil bringe Frederiksberg i en retning så der både sker forbedringer på den korte bane (f.eks. med bedre skoler og mere byrum til mennesker), og på den lange bane (f.eks. med mindre forurening og CO2 fra trafikken). Dette vil styrke især den grønne bundlinje, som er mit hjertebarn, og den sociale bundlinje. Og den økonomiske bundlinje skal vi også nok holde styr på – den skal bare ikke have højeste prioritet.

Søren kan følges på Facebook.