,

Få børnene ud af byen


Skovbørnehaver kan bringe naturen og børnene sammen igen, og sammenførslen kan hjælpe på børns vigtige udvikling. Den alternative børnehaveramme kan fungere som en fantastisk reaktion på en uheldig tendens, hvor børn og voksne bruger mere og mere tid indendørs og på at kigge på diverse skærme. Christian N. Djerving fra Odder Højskole skriver her om sit forhold til skovbørnehaver, og om hvordan et øget fokus på disse kan gøre børns barndomme bedre.


Af Christian N. Djerving

I vores moderne samfund er vi centraliseret omkring byen, og størstedelen af den danske befolkning er bosat i middel eller større geografiske byer. Vi samler vores virksomheder, butikker og potentielle boliger indenfor bygrænsen for at optimere og forenkle vores liv. Men vi lever samtidigt i en tid, hvor vi prædiker grøn energi og økologi – og hvor der aldrig har været større fokus på at bevare og forbedre vores grønne områder.

Ændring af vores vaner

Som en dreng der er opvokset i København, har jeg venner og bekendte, som fra en tidlig alder har fået idéen om, at byparken var en autentisk kopi af de danske skove, samt hvor første gang, de så en ko, var, da de besøgte zoologiskhave på Frederiksberg. Et verdensbillede jeg til tider ville ønske, jeg kunne ændre. For i en tid hvor vi både privat og socialt har et stort fokus på at spise økologisk og redde naturen, virker det en anelse absurd, at børn i større byer ikke har et realistisk forhold til naturen.

Den danske borger bruger i gennemsnit 8 timer pr. dag foran en skærm. Det tilsvarende tal for vores børn er stigende og ligger i øjeblikket på 4 timer. I samme forbindelse tilbringer vores børn en stigende mængde tid indendørs, og vi tilbringer som forældre færre timer med vores børn. Vi har som forældre og samfund et ansvar for at give vores børn den bedste opvækst og introducere dem til den verden, de som generation skal overtage.

Skab et forhold til naturen

Men er det virkelig så vigtigt, at vores børn leger i naturen, vil nogen måske spørge.

Svaret er ja, hvis vi som samfund ønsker at vedligeholde vores fokus på grøn energi og natur, da det hermed er altafgørende, at vores børn får lov til at mærke og forstå naturen i en tidlig alder. På den måde skabes et nostalgisk forhold, som giver børnene en forståelse for et af de interessepunkter, som samfundet har til mål at optimere.

Samtidigt brydes der med curling-tendensen, som plager vores samfund. Det er vigtigt, at vores børn på egen hånd finder ud af, hvad der er farligt, og hvad der er sikkert. Dette er noget, de igennem en skovbørnehave vil få en forståelse for, i takt med at de udvikler sig.

Man kan argumentere for, at børn i skovbørnehaver har mere energi og derfor har sværere ved at lære, når de kommer i skole. Dog kan denne opfattelse trumfes med, at børn i skovbørnehaver udvikler et sundere forhold til energi og samtidigt udvikler en helt særlig nysgerrighed, som kan være en fordel i forbindelse med indlæring.

En positiv udvikling

I en undersøgelse foretaget af BUPL kigges der nærmere på udviklingen af sociale, kreative og fysiske egenskaber hos børn i naturinstitutioner i forhold til almene institutioner. Undersøgelsen eksplicerede, at børn i naturinstitutioner har tendens til at udvikle bedre fysisk mobilitet, da muskler og knogler anvendes i højre grad end i almene institutioner. I samme forbindelse overværes en øget kreativitet, da børnene nemt har adgang til en bred række af ressourcer i form af grene, træer, jord og andre naturlige remedier. Til sidst i undersøgelsen fastslås børnene gennem deres høje fysiske og kreative evner at have lettere ved at skabe sociale relationer og samarbejde med andre.

Konklusion

Ud af undersøgelsen ses det at børnene, som tilbringer deres børnehaveperiode i en naturinstitution, har tendens til at udvikle stærkere fysiske og psykiske kompetencer end almene børn. Samtidig skabes et nostalgisk forhold til naturen, som med høj sandsynlighed vil fastholdes gennem barnets opvækst. Disse tendenser kan jeg ud fra mit eget perspektiv relatere til, når jeg ser på mig selv og mine medmennesker, som har haft en opvækst i en skovbørnehave. I en tid hvor vi ønsker at redde vores klima i takt med vores fokus på optimering, ses skovbørnehaver som en naturlig og effektiv tilgang til dette samtidigt med, at det giver vores børn en mulighed for at få en anderledes mindeværdig opvækst. Jeg ønsker personligt, at mine egne børn skal have de bedste muligheder, og de skal derfor have en barndom i en skovbørnehave.


Altivisten har været forbi Odder højskole og møde de mange unge mennesker der har deres daglige gang her. Dette er der kommet en serie af artikler ud af, der alle omhandler fællesskaber, handlinger og hvordan vi udvikler os bæredygtigt. Læs mere om Odder Højskole