,

ER DU EN HABIBI?

Café Habibis iøjnefaldende navn ‘Habibi’ er et udtryk for ‘ven’ i daglig tale. Café Habibi er en café, der har til formål at skabe et fælles rum for flygtninge og borgere i området, og på den måde støtte op om integrationen i lokalsamfundet. Eleverne fra Vallekilde Højskole har besøgt Caféen for at undersøge, hvordan den er med til at skabe gode liv i lokalområdet.

Odsherred kommune modtog i 2016 omkring 130 flygtninge. Der er taget mange initiativer rundt omkring i kommunen, men findes få fysiske steder hvor flygtninge og lokalbefolkning kan mødes. Foreningen Habibi er et eksempel på, hvordan man kan tage handling. Foreningen er drevet af frivillige, der selv har taget initiativ til at give gratis lektiehjælp, holde arrangementer, fællesspisning, hverdags-rådgivning og meget mere. De frivillige i caféen fortalte, at der især i mindre byer, er mangel på samlingssteder som Café Habibi, og at caféen på den måde er ret enestående. Foreningen Habibi har desuden genåbnet Skarresø Campingplads. Campingpladsen er under istandsættelse i et integrationsprojekt mellem frivillige og flygtninge. Håbet med campingpladsen er ligeledes at skabe et sted, hvor lokalbefolkningen kan samles. I videoen møder du nogle af de frivillige, der alle har rødder i foreningen Habibi. De har på hver deres måde taget et aktivt valg, om at ville gøre en forskel for flygtninge i deres lokalsamfund.