,

Digital vold er psykisk vold

Vold er ikke kun af den slags, der efterlader blå mærker. Vold er at kontrollere og fratage et andet menneskes dets tryghed og selvbestemmelse. I vore dage kan dette også gøres digitalt.


Fie J. Pedersen,
kommunikationsmedarbejder hos Dansk Kvindesamfunds Krisecentre

Vold i familier og mellem partnere forekommer i alle sociale lag, i alle kulturer og på mange forskellige måder. Det er et samfundsproblem, der bør tages alvorligt, og det er noget vi alle skal kunne tale åbent om. Også det faktum, at det primært er mænd, der udsætter kvinder for vold.

Når folk hører ordet ’vold’, tænker de fleste typisk på fysisk vold eller seksuel vold. Og disse former er måske de mest letgenkendeligt brutale, men der findes flere kategorier og underkategorier inden for vold, som er er værd at blive opmærksom på, og som er mindst ligeså brutale og nedbrydende. Vold er altid et forsøg på at kontrollere og fratage en person selvbestemmelse og handlingsfrihed. Det gælder også i tilfælde af psykisk vold og en underkategori hertil, nemlig digital vold.

Psykisk vold i den digitale tidsalder

Psykisk vold består bl.a. af trusler, nedgørelse, fratagelse af autonomi, nedbrydelse af selvtillid og selvværd, at blive forfulgt og blive forhindret i at leve sit liv som man selv ønsker. Det kan i begyndelsen blot foregå via såkaldt ’nudging’, der langsomt skubber en person i en særlig retning. En undertrykkende retning, der gør kvinden lettere at styre og gør, at hun stoler mindre på sig selv og sit værd.
Under denne kategori hører elektronisk eller digital vold. Det kan f.eks. være kontrol af et andet menneskes socialliv på nettet: at man styrer hvem kvinden må ringe til og skrive med, og hvad der må siges og skrives. Det kan også være, at partneren konstant ringer og tjekker hvor kvinden er og hvem hun er sammen med, eller hvis han afkræver hende alle adgangskoder og log-ins. Det kan desuden indebære ulovlig og ubehagelig (og hemmeligholdt) overvågning af GPS’er i telefoner og tablets og derfor en øget risiko for stalking, samt sværere vilkår for at kunne flygte i sikkerhed. Og så kan trusler og stalking også begås af folk, der er fremmede for offeret.

Hvis du ikke synes, det lyder af så meget…

Muligvis er den umiddelbare reaktion: kan man ikke bare skifte nummer/SoMe-navn/telefon? Det kan man selvfølgelig ikke bare, hvis den, der stalker eller kontrollerer en også er ens kæreste eller bor i samme husstand. Men det kan man heller ikke ’bare’ selvom chikanen og truslerne kommer fra en fremmed eller perifer bekendt.

Det kan godt være første, akutte bud på en løsning, men det er jo en ufravigelig sandhed, at vi i dag lever et digitaliseret liv. Vi er online konstant og vores oplysninger er ikke længere utilgængelige eller endda private – de kan købes, opsnuses og misbruges. Derfor er det ikke en hindring for en person, der vil true, kontrollere, nedgøre og skræmme. Man bør jo heller ikke forvente, at man som den udsatte skal lægge hele sit liv om, for at undgå digital vold og dets konksekvenser. For det har konsekvenser. Det er voldsomt belastende for et menneske i vores moderne teknologialder at skulle frygte for at åbne sin mail eller tjekke sin telefon. Når man blot forsøger at gøre sit arbejde eller leve sit liv, bliver man stresset og skræmt over mulige angreb. Det er også angstprovokende ikke at vide om en voldsudøver eller en stalker kan opspore én, netop som man tror man er i sikkerhed.

Det kræver anderkendelse og åben snak

Derfor vil jeg gerne slå et slag for opmærksomhed på digital vold. Både den, der er helt tæt på og den, der kommer udefra, f.eks. når kvindelige meningsdannere, politikere og eksperter interviewes på tv eller skriver klummer i aviser – hvilket jo ganske simpelt er deres job eller deres gode ret. Men dette er ofte ’årsagen’ til chikane og voldstrusler. Og digital vold er psykisk vold. De nedgørende kommentarer, nedbrydelsen af selvtilliden, angsten og tvivlen resulterer i traumer, psykiske lidelser og dårlig livskvalitet. Det skal ingen finde sig i. Dansk Kvindesamfund har, med initiativet StopChikane, oprettet en rådgivning, der hjælper folk, der er udsat for chikane, digital vold, hævnporno og deslige.

Du kan læse mere her.

Hvis vi skal bekæmpe digital vold, skal vi kunne anerkende dets destruktive virkning og vi skal tage det alvorligt. Derfor skal vi også tale åbent om det. Jeg vil gerne opfordre dig og dine venner til at hjælpe med at skabe fokus på vold: den digitale, den psykiske og alle de andre former, der har en nedbrydende effekt på ofrene. Jo mere vi taler om det, desto mindre behøver udsatte at skamme sig og skjule sig.