,

Danmarkskanon: Den kristne kulturarv

Danmarkskanonen blev præsenteret i december 2016 og består af 10 værdier, traditioner eller bevægelser der former Danmark, og som skal definere Danmark i fremtiden. Netop disse 10 værdier blev bestemt på baggrund af en offentlig online-afstemning igangsat af den daværende kulturminister.
Vi vil over det næste stykke tid dykke ned i den nu et år gamle kanon igennem interviews med udvalgte personer, hvor der sættes fokus på en værdi og dens betydning for samfundet.


Den kristne kulturarv er stemt med som en af de 10 ting, der kendetegner Danmark bedst. Den kommer da også til udtryk under mange højtider – eksempelvis skal mange af os om få dage danse rundt om julestjernen der i den kristne fortælling ledte de tre vise mænd til Jesusbarnet.
Men er den kristne kulturarv fortsat en vigtig værdi i nutidens samfund? Hvad kan kirken gøre for vores samfund i dag?
Tidligere ungdomspræst i Brorsons kirke og nuværende præst i Sydhavn Sogn, Per Ramsdal, kommer her med sit syn på, hvilke udfordringer der er ved samfundet i dag, og om den kristne kulturarv kan være med til at løse disse udfordringer.

Hvad ser du som en af de største udfordringer ved vores samfund i dag?

“En af de største udfordringer i vores samfund er at holde sammen som danskere. For 50 år siden, da vi levede i en enhedskultur, var det måske nemmere, selvom man dengang var delt op i samfundsklassser – med stor ulighed mellem de øverste og de nederste i samfundet. I dag, hvor vi lever i et multikulturelt samfund, er der nogen andre ting på spil. Og det er åbenbart svært for mange danskere at håndtere. Men vi burde jo kunne acceptere, at vi ikke alle sammen er ens – og kunne respektere hinandens forskelligheder. Alle der har lyst til at være danske og vil arbejde for det, de burde jo være med på lige fod i vores danske fællesskab. Uanset hvordan vi ser ud, og hvilken religion vi har, så har vi jo alle sammen rødt blod i årerne.”

Hvad er det vigtigste ved den kristne kulturarv? Og tror du, at den kristne kulturarv kan være med til at løse de udfordringer?

“Kristendommen kan bruges på mange måder – og udlægges alt efter, hvilket udgangspunkt man har. Men der kan ikke stilles store spørgsmålstegn ved de kristne værdier: kærlighed, fællesskab, håb, glæde, retfærdighed, fred osv. Og disse værdier er der stor brug for i vores tid. I en verden der er ved at krakelere, er det vigtigt at kunne se ud over sin egen næsetip – og tænke på andre. Ellers kan vores verden ikke bestå.”

Hvordan kan specifikt Folkekirken være med til løse de udfordringer?

“Folk i den danske folkekirke er eksperter i at være uenige med hinanden – men kirken er også ekspert i at skabe fællesskaber på tværs af forskellige måder at leve livet på. Sorggrupper, ensomhedsgrupper, spisefællesskaber, diakonale grupper (socialt arbejde) osv. Og de kan hjælpe os i den rigtige retning til en bedre verden.”

Hvad er Folkekirkens største udfordringer i dag? Og er der brug for, at Folkekirken ændrer lidt på sig?

“Den største udfordring er, at vi er gået fra at have en ret ensartet folkekirke, uanset hvor i landet du er, og til at der er en mangfoldighed af forskellige måder at lave kirke på. Nogen er meget konservative og traditionelle – og andre er meget aktivistiske og nytænkende. Og så har vi hele spektret ind imellem. Og så sidder der en ledelse, som forsøger at holde sammen på det hele, f.eks. ved at lave love og regler for hvad man må og ikke må. Jeg tror, at hvis Folkekirken skal overleve, så skal man turde at give mere fri. Altså lade de enkelte menigheder og præster eksperimentere lidt mere og så gå i dialog med sognebørnene – og finde frem til hvilke behov og ønsker de har for deres kirke.”

Er denne værdi vigtig at have med i Danmarkskanonen?

“Ja, det er den, fordi den er så grundlæggende for vores kultur og vores historie. Og de kristne værdier gennemsyrer hele vores retssystem, vores skolevæsen og vores måde at leve sammen på. Men i vore dage bør den gå i dialog med de nye religioner og kulturer, som befinder sig i vores land nu.”

Hvordan tror du samfundet ser ud om 10 år?

“Uha, det er meget svært at spå om. Når man kigger sig omkring og hører, hvad der sker i vores verden, så kan man blive meget bange. Men jeg drømmer om, at vores samfund til den tid er meget mere menneskelig, og at vi tør kigge på hvert enkelt menneske – frem for at lave generelle love og forbud og tro, at det kan redde verden.”


Læs mere om Danmarkskanonen her.