,

Danmarkskanon: Hygge

Danmarkskanonen blev præsenteret i december 2016 og består af 10 værdier, traditioner eller bevægelser der former Danmark, og som skal definere Danmark i fremtiden. Netop disse 10 værdier blev bestemt på baggrund af en offentlig online-afstemning igangsat af den daværende kulturminister.
Vi vil over det næste stykke tid dykke ned i den nu et år gamle kanon igennem interviews med udvalgte personer, hvor der sættes fokus på en værdi og dens betydning for samfundet.


Dagens værdi er hygge. Til at beskrive denne værdi kommer Hanne Dammeyer med sit perspektiv på, hvad hygge er. Hanne er gift, 57 år og mor til tre børn. Hun har boet i Vejen i 27 år og beskæftiger sig bl.a. med en del frivilligt arbejde i sin fritid, hvor hun f.eks. er midlertidig forældremyndighed for en 17 årig iransk dreng, der er kommet uledsaget til Danmark.
Hanne har altid prioriteret hyggen i sin familie højt, og hun har i mange år arbejdet 30 timer om ugen, hvorfor børnene og deres kammerater ofte har været med hjemme og hygget omkring spisebordet. Hanne er passioneret for hygge, så læs med i det nedenstående hvis du også synes, at hygge er en vigtig værdi.

Hvordan vil du beskrive hyggens tilstand i dagens samfund?

Hyggen er en vigtig værdi, fordi vi alle har travlt, er udfordret af job, fritidsinteresser, børn, nyheder osv. Hyggen er jo en fælles aktivitet, der er med til at skabe fællesskabet i familien, blandt venner, i skolen osv.
Men hygge er også en foranderlig værdi, da det er forskelligt fra menneske til menneske, hvad der forstås ved hygge. Hygge kan være at løbe sammen, at se film sammen, at spise sammen eller blot samvær – dog er det for danskeren tit forbundet med mad eller drikke!

Jeg tror dog, at vi alle er meget bevidste og stolte af ”hyggen”, så jeg tror, den trives godt i Danmark. Værdien beskriver vi tit med stolthed overfor udlændinge, og da den tit er forbundet med noget glædeligt for de fleste, er jeg sikker på, at det er en værdi, vi alle vil fastholde – fremhæve – sætte ressourcer af til!

Hvorfor er hygge en vigtig værdi? Hvad giver det os som danskere?

Hyggen er en vigtig værdi, idet den giver os et socialt fællesskab, en lighed, som efterfølgende kan anvendes som reference i fællesskabet.  Hyggen giver os en reference i forskellige fora – et menneske kan sagtens hygge sig i forskellige grupper – en gruppe med motionshygge – en anden gruppe er madklubben – en tredje kan blot være familiegruppen.  Det giver os et fællesskab, hvorfra noget af vores identitet skabes – man får en selvsikkerhed af referencerne – og har dermed skabt mulighed for det hele menneske.

Hvor er hygge i særlig grad udfordret i dag?

Hyggen er udfordret flere steder!

Dels i travle småbørnsfamilier med forældre, der ønsker karrierejob og flere egoistiske fritidsinteresser – her har jeg desværre ingen gode forslag til, hvordan vi ændrer på dette.

Hyggen er også udfordret i de grupper, hvor der ikke lige danner sig et naturligt fællesskab. F.eks i familier med en presset økonomi, hvor børnene ikke kommer af sted til fritidsinteresser, eller hvor familien lider under mistrivsel, og børnene – og de voksne – bruger alt for meget tid og overskud til blot at overleve.

Slutteligt kan hyggen måske også være udfordret i forholdet mellem de mange udlændinge, der er kommet hertil, og danskerne. Her tror jeg, det er vigtigt, at vi som danskere åbner op og lukker andre ind i hyggen for netop at opnå et fællesskab og en lighed – og at de fremmede får interesse for Danmark, det der er dansk; for at blive danske. Her hos os har vi flere kontakter blandt de udenlandske familier og unge, som vi forsøger at hygge med, spise med, hjælpe – være danske med.

Hvordan tror du, at den danske hygge kan beskrives om 10 år?

Jeg synes ikke, at værdien hygge har ændret sig meget i de sidste 10 år. For mig er det stadig samværet, de fælles oplevelser, som er indbegrebet af hygge. Og selv om ”hyggen” lige nu er under pres af samfundet, så tror jeg, vi alle ønsker at bevare hyggen og vil gøre en indsats for det.

Og selv om aktiviteterne i hygge forandres, er det stadig samværet, fællesskabet og det sociale, der er værdien i hygge  – og det vil også være der om 10 år.