,

DANMARK ER ET YNDIGT LAND


Danmark er et yndigt land. Det har det været i mange hundrede år, og det er vores fælles ansvar, at vores land forbliver et stolt og yndigt land. Vi står over for en problematik, som vi, som mennesker, er nødt til at tage ansvar for. For selvom vi er danskere, så er vi også børn af jorden, og det er vores fælles pligt at passe på hinanden.

Da vi i 1945 blev en del af FN, var det på grundlaget om at undgå konflikter i verden. FN skulle sikre lige forhold for alle uanset etnicitet, køn og seksuel overbevisning. Faktum er, at det ikke er alle steder i alle lande, hvor menneskeheden bliver behandlet i overensstemmelse med menneskerettighederne.

Vi må tage ansvar for de liv vi satser

Et aktuelt eksempel er Syrien, som også har været medlem af FN siden 1945, og derfor er ansvarlig for at sikre menneskerettighederne i landet. Lige nu er Syrien et af de lande, som står for en større procentdel af verdens 60 millioner flygtninge. Dette skyldes bl.a. landets lange historie med diktatorisk styre, som landets indbyggere i 2011 gjorde oprør mod, under det arabiske forår. Den store flygtningestrøm skyldes også Syriens gentagende brud på menneskerettighederne, som hver dag bliver overtrådt.

Vi danskere har ikke direkte noget med konflikten i Syrien at gøre. Og dog. Når vi, som stat, sender styrker ned i et i forvejen krigsramt og udsat område, så intervenerer vi med systemet og de civile dernede. Vestens kamp mod Islamisk Stat har sine ofre, og når vi kæmper mod dem, som vi gør i Mellemøsten, så gør det os direkte ansvarlige for de liv, der sættes på spil. Derfor er det vores ansvar, at tage os af de mennesker, hvis liv vi til tider satser. For disse mennesker har ikke kun brug for, og ikke mindst ret til, tryghed og et samfund som passer på dem.

En værdifuld ressource for vores velfærdssamfund 

Men det er også en nødvendighed for Europas aldrende befolkning. Vi har brug for arbejdskraft i vores videnssamfund, og vi har især brug for arbejdskraft inden for praktisk arbejde. Men vi har også brug for læger, ingeniører og forskere, hvilket mange af disse mennesker er. Mange af de flygtninge, vi får ind over grænserne, er veluddannede og har et kæmpe potentiale.

De er alt andet end ubrugelige og en byrde, som vores politikere ellers synes at fremstille dem som. De er en uundværlig ressource som arbejdeskraft, ikke kun nu, men også på længere sigt. Og selv om nogle har travlt med, at sende somaliske asylmodtagere tilbage til det stadigt uroramte land, så er det faktisk ikke den bedste idé. Vejen frem er ikke lukkede grænser og færre udlændinge. Tværtimod. Flere hænder – danske eller udenlandske – kan ud fra et økonomisk syn, tage sig af Danmarks ældre.

Et nyt perspektiv på tilværelsen

Men flygtningene bringer ikke kun arbejdskraft med sig fra deres hjemlande. De bringer også perspektiv, erfaring, kultur og traditioner med sig. Netop disse fire ord er nøgleord, når man vil udvikle et samfund. Perspektiv og erfaring kan være med til at give os en bedre idé om, hvordan vi kan gøre tingene bedre i vores land. Den nemmeste måde at se indad, er når andre hjælper med at finde og rette fejlene. For Danmark er ikke perfekt, selvom vi har potentiale for det.

Folk, der har oplevet andre samfundsvilkår, kan have en anden idé om, hvordan tingene bedst muligt skal gøres. Kultur og traditioner er med til at bringe diversitet i vores samfund, som ellers ville blive monotont, og hvad mange ville beskrive som uinteressant. Og det er ikke noget vi ønsker, hvis Danmark fremadrettet skal forblive en kulturcentral.

Man kan sige mange ting om flygtningene. Men én ting er sikkert: Der er plads til dem, i vores yndige land, som står med brede bøge.