, ,

FLYGTNINGE INTEGRERES VIA BLOMSTERBINDING

Foto: Benedikte Mortensen, Bike & Bloom

 

 

Bike & Bloom er en blomsterhandel på hjul. Det er et socialøkonomisk firma, der oplærer kvindelige flygtninge i blomsterbinding, for at hjælpe dem med at blive integreret i det danske samfund. De sælger smukke buketter fra ladcykler på Vesterbro og Nørrebro. Vejen til integration går gennem deltagelse i arbejdsmarkedet – og gennem sprogundervisning – mener Bike and Blooms stifter Benedikte Mortensen. Jeg har taget et snak med hende om muligheden for et blomstrende fællesskab. 

 

Hvornår begyndte projektet og hvad er drivkraften bag initiativet?

“Jeg startede virksomheden i foråret ud fra et ønske om at skabe arbejdspladser til flygtninge- og indvandrerkvinder, da alt for mange borgere i denne målgruppe cirkulerer rundt i endeløse praktikpladser, hvor der ikke er udsigt til reelt lønnet arbejde. Det kan ende i en negativ spiral, der hverken skaber værdi for borgerene eller virksomhederne.” fortæller Benedikte.

Hun fortsætter: “Jeg har altid været vild med at binde blomster, og så en mulighed i netop blomsterbinding som en tilgang til at skabe arbejdspladser for flygtninge og indvandre. Når man arbejder med noget visuelt som blomster bliver det nemmere at kommunikere og de sproglige udfordringer træder i baggrunden.”

Eksempel på ugens buket

 

Hvordan kommer I i kontakt med flygtningekvinder?

“Jeg har tidligere henvendt mig direkte til kommunerne og derigennem skabt kontakt til kvinderne. Det var dog meget tidskrævende, og jeg skulle igennem mange led for at få fat i de rigtige medarbejdere. Nu samarbejder jeg med Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp. Vi har lejet os ind i deres bygninger i Nordvest, og har derved nem adgang til både jobkonsulenter, tolkeservice og sparring. Det fungerer super godt.”

Florist Fadilah med ugens buket

 

Hvordan skaber I konkret nye arbejdspladser og opkvalificerer medarbejderne?

Benedikte forklarer: “I det daglige er det mig og min partner Karoline Schnoor, der står for oplæring og opkvalificering af medarbejderne. Jeg er uddannet designer og Karoline læser plantevidenskab på KU, så vi har en lidt anden tilgang til blomsterbinding end de traditionelle blomsterbutikker. Vi har udviklet vores egne teknikker, som er nemmere at lære og heldigvis er kunderne vilde med vores nytænkende tilgang. Vi har dog også tilknyttet en frivillig blomsterbinder som kommer og giver sparring til de af floristerne, der gerne vil udvikle sig indenfor faget, og som hjælper os, når vi kaster os ud i at lave blomster til store events.”

Man kan på hjemmesiden se, at ladcyklerne fast holder ved Vesterbrogade og Værnedamsvej om fredagen og ved Stefansgade og Jægersborggade om lørdagen. Man kan også bestille mange blomster ad gangen, fx til et bryllup eller en fødselsdag. Der er altså nok at se til, men det er også vigtigt for Benedikte, at kvinderne har mulighed for at gå i skole og lære det danske sprog:

“Vi ansætter kvinderne i mikro-jobs, dvs. 5-10 timer om ugen med fuld løn. Resten af tiden går de på sprogskole og søger arbejde. Frem for at have én fuldtidsansat vil vi hellere give flere muligheden for at få foden ind på arbejdsmarkedet. Derfor er jobbet hos os også tænkt som et springbræt til at komme i fuld beskæftigelse.”

Bike & Bloom er som nævnt en socialøkonomisk virksomhed, og du kan gøre en forskel på en ret direkte måde ved at købe ugens buket hos dem.

“Vi er en socialøkonomisk virksomhed, hvilket vil sige at vi opererer på almindelige markedsvilkår, men vi bruger vores overskud til at skabe nye arbejdspladser (løn), indkøb af ressourcer (blomster, emballage, husleje mv.) samt opkvalificering af medarbejderne. Så hver gang man køber en buket, har man direkte indflydelse på, at vi kan opretholde de stillinger vi allerede har samt skabe endnu flere arbejdspladser.”

 

Velina er frivillig og sælger buketter på de faste ruter

 

Hvilke resultater har I opnået mht. integration – hvad fortæller kvinderne jer?

“Da vi kun har været i gang siden foråret (2017, red.), har vi endnu kun haft to ansatte og en praktikant. Men vi glæder os alligevel meget over den forskel, vi har gjort indtil videre. Det vi oplever er, at det styrker selvtilliden helt enormt at blive anerkendt for sine evner igennem tilbud om en lønnet stilling. Vi oplever hvordan kvinderne blomstrer op (bloomer) igennem deres arbejde, da de får styrket deres sprog, får nye faglige kompetencer og ikke mindst bliver en del af et arbejdsfællesskab. Vores Bike & Bloom-familie omfatter både lønnede florister og frivillige sælgere. Lige nu er vi 8 personer i alt, og vi gør meget ud af at skabe rammerne om det gode fællesskab. Den første søndag i advent er alle eksempelvis inviteret til julehygge i virksomhedens lokaler sammen med deres familier. Her skal vi lave juledekorationer (til os selv), spille spil, spise æbleskiver og drikke gløgg. Vi arbejder desuden på at lave ekskursioner til forskellige kulturelle tilbud i byen.”

Bike & Blooms værksted

 

Har I nogle bud på hvordan andre kan komme i gang med lignende projekter?

“Der er overordnet to tilgange til opstart af en socialøkonomisk virksomhed; enten søger du fondsmidler og puljer som afsæt for opstart, og ellers starter du op fra bunden som vi har gjort.”

Benedikte fortæller om sin egen tilgang til opstarten af virksomheden:
“Jeg vil anbefale at starte op fra bunden og opbygge en bæredygtig forretningsmodel. Det er hårdt arbejde, men det sikrer, at du kan skalere virksomheden i takt med, at du øger din omsætning og ikke pludselig står uden en driftsikker forretning, når posen med fondsmidler er tom. Så har du måske skabt nogle hurtige resultater, men må lukke virksomheden og trække tæppet væk under det arbejdsfællesskab, du har opbygget. Det betyder dog ikke, at fondsmidler ikke kan være en kærkommen hjælp i processen, og vi har skam også planer om at søge eksterne midler til at booste virksomheden yderligere. Men vi kan i princippet klare os uden.”

Eksempel på borddekoration

Og så et sidste spørgsmål, der er mere fremadrettet:

Hvad forestiller I jer, skal ske i fremtiden?

“På nuværende tidspunkt ansætter vi kun flygtninge- og indvandre som florister på værkstedet. Salget står de frivillige for. Vi vil på sigt gerne oplære kvinderne i at cykle på vores ladcykler og ruste dem til at kunne stå for salget.

Vi ser også en mulighed i at indgå et samarbejde med eksterne forhandlere, så vi kan få afsat vores buketter endnu flere steder. Det øgede salg kan være med til at skabe grundlag for, at vi kan starte op i andre byer i landet.”

 

 

_________________________________________________________________

Hvis du gerne vil læse mere om Bike & Blooms arbejde, bestille blomster til en fest eller bare til dig selv og se flere yndige buketter, så tjek deres instagram, facebook og hjemmeside.